JM Hotel

Warszawa,
2012

Zakres prac:

  • Modyfikacja projektu technologicznego
  • Pomoc w uzyskaniu finansowania
  • Sprzedaż sprzętu
  • Montaż
  • Szkolenie personelu
  • Serwis
Powrót