Zapraszamy do korzystania z pakietów Rational!

Oferta pakietów serwisowych dostępna jest >tutaj<

Korzyści z pakietów serwisowych:
   • Gwarancja codziennej pracy urządzenia,
   • Gwarancja wysokiej jakości gotowania,
   • Łatwiejsze planowanie i przegląd kosztów serwisowych,
   • Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii i nieplanowanych kosztów,
   • Wydłużenie żywotności urządzenia,
   • Ochrona wartości inwestycji (wyższa wartość urządzenia),
   • Obniżenie kosztów inspekcji,
   • Obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia (zmniejszenie kosztów zużycia mediów: woda, energia, mycie)
   • Bieżąca aktualizacja urządzenia (oprogramowanie, części zamienne, zalecane modyfikacje),
   • Serwisowa książka przeglądów technicznych.
   

Zapraszamy również do korzystania pakietów ConnectedCooking.

Funkcja CoonectedCooking bardzo usprawni Państwu pracę z urządzeniem Rational. Wystarczy piec podłączyć do sieci! Więcej informacji >tutaj<

 

Kupili Państwo urządzenie Rational i chcieliby Państwo profesjonalnie zainstalować i uruchomić sprzęt?

Jako firma ze statusem RSP gwarantujemy profesjonalną obsługę i fachową instalację zgodną z wymaganiami Rational. Zapraszamy do korzystania z pakietów instalacyjnych >tutaj<